Marif Uğurlu Hukuk Bürosu salt gayrimenkul, inşaat ve enerji meselelerinde değil, müvekkillerinin olağan ticari faaliyetleri esnasında ortaya çıkan her türlü ticaret hukuku meselelerinde de etkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu bağlamda Marif Uğurlu Hukuk Bürosu gayrimenkul, inşaat, enerji ve maden sektöründeki müvekkillerinin hukuki danışmanlık bakımından bütün beklentilerini karşılayacak beceri, tecrübe ve altyapıya sahip bir hukuk bürosu olarak tanımlanabilir.

Marif Uğurlu Hukuk Bürosu`nun Ticaret Hukuku başlığı altındaki başlıca hukuki danışmanlık hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Birleşme ve devralmalar
  • Şirket, şube ve irtibat bürolarının kurulması
  • Şirket tasfiyesi ve finansal yeniden yapılandırma
  • Kurumsal yönetim
  • Kurumsal finansman
  • Doğrudan yabancı sermayeli yatırımlar ve uluslararası ticaret
  • Ticari sözleşme incelemesi, müzakeresi ve düzenlemesi (satış, acente, franchising, dağıtım, lisans vs.)
  • Ticari davalar ve icra takipleri
  • Rekabet, fikri mülkiyet ve iş hukuku meseleleri