Müvekkillerimizin geliştirdiği projelerin başarısı bizim için önemlidir. Bu sebeple; müvekkillerimize farklı ve özel bir kaynak sunmaktayız: “Proje Destek Programı”. Hedefimiz, işleyişi bozan hukuki ihtilaf ve uyuşmazlıklar çıkmadan projenin başarıyla sonuçlandırılmasıdır.

Uyuşmazlık ciddi ihtilaflara dönüştükten ve yargıya intikal ettikten sonra hukukçuların devreye sokulduğu klasik avukat-müvekkil ilişkisinden farklı olarak; Proje Destek Programı sayesinde bilgi ve deneyimlerimizi kriz ortaya çıkmadan önce sorunların çözümü ve uyuşmazlığın giderilmesi için düzenli ve organize bir program dahilinde müvekkillerimize aktarıyoruz.

Müvekkilin proje yöneticileri ile yapılan düzenli toplantılar, iç yazışmalar ve gerektiğinde bizzat inşaat sahasına yapılan ziyaretler neticesinde projenin gidişatını adım adım ve yakından izliyoruz.

Proje Destek Programı sayesinde;

  • Gelecekte problem yaratması muhtemel proje uygulamaları tespit edilir ve zamanında müdahale edilerek bu uygulamaların uyuşmazlığa dönüşmesini engelleyecek uyarılar yapılır ve stratejik çözümler üretilir
  • Sözleşme hükümlerine ve akdi yükümlülüklere uygunluk sağlanır
  • Diğer proje katılımcıları ile gereksiz gerginlik ve uyuşmazlıklar önlenir; proje katılımcıları arasında çalışma ahengi sağlanır
  • Herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde ise; alternatif uyuşmazlık metotları devreye sokulur ve sorunun daha fazla zaman, enerji ve ekonomik kayıplara yol açabilecek büyük hukuki krizlere dönüşmesini engelleyecek yaratıcı çözümler üretilir.
  • Alınan önlemler sayesinde projenin usulüne uygun bir biçimde, zamanında ve bütçe dahilinde bitirilmesi; böylelikle gereksiz maliyet ve gecikmeler önlenir.