Marif Uğurlu Hukuk Bürosu; metal ve endüstriyel mineraller ile kıymetli taşlar gibi çeşitli maden kaynaklarının araştırılması, işletilmesi ve üretimi konularında geniş kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Marif Uğurlu Hukuk Bürosu`nun maden hukuku sahasındaki başlıca hukuki danışmanlık hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Maden projeleri hakkında detaylı hukuki araştırma ve durum tespiti (“Legal due diligence”)
  • Ortak girişim ve projeye münhasır şirket (“SPV”) gibi yapılanmaların hukuki altyapılarının oluşturulması ve kuruluşu
  • Düzenleyici meseleler hakkında danışmanlık (arama ruhsatları, işletme ruhsatları, işletme izinleri ve maden mevzuatı uyarınca alınması gereken diğer izinlerin temini )
  • Maden ruhsatlarının devri hususunda danışmanlık
  • Sözleşme incelemesi, müzakeresi ve düzenlemesi
  • Proje finansmanı
  • Çevre hukukuna uyum
2015 - Legal Awards Logo - Boutique Mining Turkey

2015 – Boutique Mining Law Firm of the Year in Turkey

2016 Global Awards - Boutique Mining Law Firm of the Year in Turkey

2016 – Boutique Mining Law Firm of the Year in Turkey