Marif Uğurlu Hukuk Bürosu olarak bütün gayrimenkul segmentleri ile enerji ve kamu altyapı projelerinde; projenin en başından itibaren tasarımı, finansmanı, uygulanması, tamamlanması ve sonrasındaki bütün süreçlerde hukuki danışmanlık sağlamaktayız. Danışmanlık hizmetlerimiz toplu konut, ofis ve iş merkezleri, alışveriş merkezleri, otel ve tatil köyleri; fabrika, üretim ve depolama tesisleri; spor kompleksleri ve kongre merkezleri gibi özel sektör inşaat projeleri yanında; otoyol, köprü, tren yolu, tünel, baraj, liman, havaalanı, okul, hastane, enerji santralleri, doğalgaz ve petrol boru hatları, su ve telekomünikasyon şebekeleri ve katı atık öğütme tesisleri gibi büyük ölçekli muhtelif kamu inşaat ve altyapı projelerini de kapsamaktadır.

Marif Uğurlu Hukuk Bürosu`nun inşaat hukuku sahasındaki başlıca hukuki danışmanlık hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Gayrimenkul yatırım ortaklığı, ortak girişim, konsorsiyum ve projeye münhasır şirket (“SPV”) gibi yapılanmaların hukuki altyapılarının oluşturulması ve kuruluşu
  • Kentsel dönüşüm projelerinin bütün aşamalarında hukuki danışmanlık
  • Sözleşme incelemesi, müzakeresi ve düzenlemesi [Ortak girişim, konsorsiyum, imtiyaz, yap-işlet-devret (BOT), yap-işlet (BO), işletme hakkının devri (TOR), kamu-özel hukuk ortaklığı (PPP), inşaat (FIDIC sözleşmelerinin bütün modelleri dahil), alt-müteahhitlik, kat karşılığı inşaat, mimari ve mühendislik tasarım, müşavirlik, tedarik, hizmet, emlak yönetim ve kredi sözleşmeleri; kat karşılığı inşaat sözleşmeleri; sigorta poliçeleri, kefalet, garanti ve banka teminat mektupları; niyet mektupları ve gizlilik sözleşmeleri]
  • Finans [Geleneksel finans metotları yanında, Proje Finansmanı (Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, İşletme hakkının devri, Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları) ve İslami Finansman da dahil olmak üzere, alternatif ve farklı finans yöntemlerinin geliştirilmesi, yapılandırılması ve uygulanması]
  • Yapı (İnşaat) ruhsatı ve yapı kullanma izni gibi lisansların temini
  • Çevre hukukuna uyum (Projenin çevre hukuku ve bu alandaki yasal düzenlemelere uygunluğunun sağlanması, gerekli izinlerin alınması ve çevre mevzuatının gerekliliklerinin yerine getirilmesi)
2015 - Legal Awards Logo - Boutique Construction Turkey

2015 – Boutique Construction Law Firm of the Year in Turkey

2016 Global Awards - Boutique Construction Law Firm of the Year in Turkey

2016 – Boutique Construction Law Firm of the Year in Turkey