Marif Uğurlu Hukuk Bürosu`nun imar hukuku sahasındaki başlıca hukuki danışmanlık hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Gayrimenkulün mevcut imar ve kadastral durumu hakkında detaylı hukuki durum tespiti (“Legal Due Diligence”)
  • İmar planı değişiklikleri
  • Parselasyon, ifraz ve tevhid gibi imar uygulamaları
  • Yapı (İnşaat) ruhsatı ve yapı kullanma izni gibi lisansların temini