Marif Uğurlu Hukuk Bürosu, değişik ihale usullerinin bütün süreçlerinde -ihaleye hazırlık aşamasından ihale kararına ve sonraki süreçlere kadar- müvekkillerine geniş kapsamlı hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Kamu altyapı ve enerji projelerinin başarıyla üstlenilmesi ve ifa edilmesi sürecinde müvekkillerimize gerekli hukuki danışmanlığı sağlayacak beceri ve deneyime sahibiz. Müvekkillerimizin teknik ve finans ekibi ile uyum halinde çalışarak ve yaratıcı stratejiler geliştirerek ihale süreçlerinde artı değer sağlamaktayız.

Marif Uğurlu Hukuk Bürosu`nun ihale hukuku sahasındaki başlıca hukuki danışmanlık hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  • İhale konusu proje hakkında detaylı hukuki araştırma ve durum tespiti (“Legal due diligence”)
  • İhale dosyası ve tekliflerin hazırlanması
  • Teklif stratejilerinin oluşturulması
  • İhaleye katılım ve ihalede temsil
  • Sözleşme incelemesi, müzakeresi ve düzenlemesi
  • İhale sonrası süreçlerde hukuki danışmanlık ve temsil
  • İhale kararına itiraz ve ihalenin feshi davalarının açılması ve takibi