Marif Uğurlu Hukuk Bürosu; derin piyasa bilgisi ile gayrimenkul hukukunun bütün sahalarında mükemmel hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Marif Uğurlu Hukuk Bürosu`nun gayrimenkul hukuku sahasındaki başlıca hukuki danışmanlık hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Gayrimenkulün güncel hukuki rejimi hakkında detaylı araştırma ve hukuki durum tespiti (“Legal due diligence”)
  • Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde hukuki danışmanlık ve temsil (Özellikle yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar)
  • Gayrimenkul alım işlemlerinin finansmanı (Geleneksel finans metotları yanında alternatif ve farklı finans yöntemlerinin geliştirilmesi, yapılandırılması ve uygulanması)
  • Kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık
  • Tapu Sicil Müdürlüğü işlemlerinde temsil ve danışmanlık (Tapu Sicil Müdürlüğü`nde yapılması gereken akitli ve akitsiz işlemler ile sair tescil, şerh ve beyan muamelelerinin tesisi, tadili veya terkini. Örneğin gayrimenkul satış işlemi ile ipotek ve irtifak gibi sınırlı ayni hakların tesisi ve tescili; alım, önalım ve gerialım gibi hakların şerhi vs.)
  • Sözleşme incelemesi, müzakeresi ve düzenlemesi (Satış ve sınırlı ayni hakların tesisine ilişkin “resmi senet” formundaki sözleşmeler; alım, önalım, gerialım, gayrimenkul satış vaadi, kira, alt kira, sat ve geri kirala, miras taksim, devremülk, gayrimenkul yönetim ve kredi sözleşmeleri ile sigorta poliçeleri, niyet mektupları, garanti, kefalet ve banka teminat mektupları)
  • Gayrimenkul yönetimi (Gerek konut maksatlı gerek ticari gayrimenkullere ilişkin yönetim, bakım, renovasyon, kira ve alt-kira sözleşmelerinin müzakeresi, düzenlenmesi, uygulanması, değiştirilmesi ve feshi; ödenmeyen kira bedellerinin tahsili, kiracının tahliyesi, gayrimenkul mülkiyetinden, yönetiminden ve bakımından kaynaklanan her türlü hukuki sorunların çözümü)
2015 - Legal Awards Logo - Boutique Real Estate Turkey

2015 – Boutique Real Estate Law Firm of the Year in Turkey

2016 Global Awards - Boutique Real Estate Law Firm of the Year in Turkey

2016 – Boutique Real Estate Law Firm of the Year in Turkey