Marif Uğurlu Hukuk Bürosu; derin piyasa bilgisi ile elektrik, doğalgaz ve petrol ile rüzgâr, güneş, biokütle, biogaz, jeotermal ve hidrogüç gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının aranması, geliştirilmesi, üretimi, satışı, iletimi ve dağıtımı aktiviteleri ile ilgili olarak müvekkillerine mükemmel hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Marif Uğurlu Hukuk Bürosu`nun enerji hukuku sahasındaki başlıca hukuki danışmanlık hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Enerji projeleri hakkında detaylı araştırma ve hukuki durum tespiti (“Legal due diligence”)
  • Ortak girişim, konsorsiyum ve projeye münhasır şirket (“SPV”) gibi yapılanmaların hukuki altyapılarının oluşturulması ve kuruluşu
  • Düzenleyici meseleler (Enerji kaynakların üretimi, satışı, iletimi ve dağıtım aktiviteleri için gerekli izin ve ruhsatların temini)
  • Sözleşme incelemesi, müzakeresi ve düzenlemesi
  • Proje finansmanı
  • Özelleştirme
  • Çevre hukukuna uyum
2015 - Legal Awards Logo - Boutique Energy Turkey

2015 – Boutique Energy Law Firm of the Year in Turkey

2016 Global Awards - Boutique Energy Law Firm of the Year in Turkey

2016 – Boutique Energy Law Firm of the Year in Turkey